Szukaj w serwisie

Logo Gospodarka Śląska

Reklama

Śląskie inwestuje w przyszłość

01-09-16 12:09:09:59, Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Miliony złotych na rozwój najzdolniejszych uczniów. Rusza rekrutacja do drugiej edycji projektu stypendialnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” Projekt realizowany przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego polega na finansowym wsparciu najzdolniejszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w regionie w zakresie przedmiotów ścisłych i znajomości języków obcych. W tym roku wsparciem zostanie objętych sześciuset uczniów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane będą na czas trwania zajęć w roku szkolnym 2016/2017.
 
„To wsparcie młodych ludzi jest dla nas ważne z dwóch powodów – przekonuje marszałek Wojciech Saługa – po pierwsze motywuje do nauki, zachęca do rozwijania pasji i zainteresowań, które są istotne dla ich indywidualnej przyszłości, ale z drugiej strony jest sygnałem, że nasz region jest właściwym miejscem dla ich rozwoju, daje im możliwości i narzędzia, by chcieli tu zostać i pracować”.

Aby zakwalifikować się na listę stypendystów, trzeba spełnić kilka warunków. Oprócz uczęszczania do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej i zamieszkiwania na terenie województwa śląskiego kryteria obejmują osiągnięcie wysokiego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego z matematyki i z języka obcego. Uczniowie mogą zwiększyć swoje szanse, jeśli są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów co najmniej II stopnia oraz konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Jednym z kryteriów dodatkowych jest także posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, co pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych. Pod uwagę brana jest także średnia ocen. Stypendyści nie mogą również pobierać innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego ze środków publicznych, którego wartość w skali roku szkolnego przekracza 1180 zł.
Stypendia finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Śląskiego. Środki będzie można przeznaczyć m.in. na pomoce dydaktyczne (podręczniki, sprzęt laboratoryjny), sprzęt komputerowy, kursy czy opłaty czesnego. W tym czasie stypendysta będzie również objęty opieką nauczyciela, pedagoga szkolnego lub doradcy zawodowego.

Nabór wniosków rozpoczyna się 15 września i potrwa do 21 października br. Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej: www.efs-stypendia.slaskie.pl.