Szukaj w serwisie

Logo Gospodarka Śląska

Reklama

Umowa na dofinasowanie trasy N-S podpisana

07-07-16 08:07:07:54, Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Wicemarszałek Aleksandra Skowronek w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego podpisała w Rudzie Śląskiej umowę na dofinasowanie dwóch odcinków trasy N-S, która połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4

„W kwietniu Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 siedmiu projektów drogowych. Z kwoty ponad 820 mln zł, która była do podziału, aż 136 mln zł trafiło do Rudy Śląskiej. Wśród przedsięwzięć drogowych wybranych do dofinansowania znalazł się bowiem I etap budowy trasy N-S. Bez tak znacznego unijnego wsparcia jej budowa byłaby niemożliwa, koszt przewyższa możliwości miasta. Jako rudzianka tym bardziej cieszę się, że w tej ważnej dla mojego miasta decyzji mogłam mieć swój udział. 136 mln zł to pieniądze, które pozwolą na sfinalizowanie kolejnego etapu tej ogromnej i potrzebnej mieszkańcom inwestycji”
– mówi wicemarszałek Województwa Śląskiego Aleksandra Skowronek.

Droga wojewódzka 925 przebiegająca przez Rudę Śląską, łącząca Bytom z Rybnikiem stanowi główną linię komunikacyjną miasta. Jednocześnie przecina dwa najważniejsze szlaki komunikacyjne Aglomeracji Górnośląskiej: DTŚ i autostradę A4, stanowiąc jedyne bezpośrednie połączenie obu tych dróg na terenie Rudy Śląskiej. Funkcjonowanie takiego układu powoduje, że na powyższym odcinku występuje znaczne natężenie ruchu, na granicy przepustowości, które prowadzi do utrudnień i zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności DTŚ i autostrady A4, bezkolizyjne połączenie DTŚ z autostradą A4 w węźle „Wirek” (docelowo po zrealizowaniu I i II etapu), zwiększenie przepustowości DW 925 na kierunku północ-południe, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na ul. 1 Maja, skrócenie czasu przejazdu pomiędzy północnymi i południowymi dzielnicami miasta oraz ul. 1 Maja, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych w ciągu ul. 1 Maja i trasy N-S.

Zakończenie budowy pierwszego z podpisanych dziś etapów budowy planuje się na sierpień bieżącego roku, kolejnego – na 2018 rok.