Szukaj w serwisie

Logo Gospodarka Śląska

Reklama
Zdj.Tomasz Żak, Biuro prasowe U.Marszałkowskiego

Marszałek Saługa o regionalnych projektach w planie Morawieckiego

06-07-16 09:07:07:26
Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zwrócił się do wicepremiera Mateusza Morawieckiego z propozycją wspólnych prac nad najważniejszymi problemami regionu.

W liście adresowanym do wicepremiera zadeklarował chęć współpracy rządowo-samorządowej wykraczającej ponad podziały polityczne i przesłał wykaz najważniejszych projektów wraz z ich szczegółowym opisem.

Wojciech Saługa przypomniał, że już rok temu ówczesny rząd, po sześciu miesiącach konsultacji prowadzonych z inicjatywy samorządu wojewódzkiego, przyjął program dla Śląska, nazwany „Śląsk 2.0. Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej". Program został przyjęty na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów w Katowicach. Poprzedziły go półroczne konsultacje z przedstawicielami miast regionu oraz samorządu wojewódzkiego.

„Szybko pojawiły się pierwsze efekty, jednak realizacja większości zadań wymaga czasu, a przede wszystkim rządowego wsparcia i finansowania. Warto je kontynuować w programach rządu, w którym Pan pracuje”
– przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

„Namawiam premiera Morawieckiego do konsultacji z samorządem wojewódzkim oraz przedstawicielami miast. Zależy nam na dyskusji ponad podziałami politycznymi, wszak dobro naszego regionu i jego mieszkańców jest najważniejsze. Z częścią wyzwań nie uporamy się bez wsparcia rządu. Należą do nich między innymi: walka z niską emisją, rozwiązanie problemu bomb ekologicznych, stworzenie i efektywne funkcjonowanie metropolii, uzdrowienie górnictwa, jak również program rozwoju północnej części województwa, w tym przede wszystkim budowa kanalizacji i wodociągów w wielu gminach dawnego województwa częstochowskiego” – przekonuje marszałek Wojciech Saługa.

Marszałek zapewnił wicepremiera o chęci współpracy nad przygotowywaną przez rząd Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która będzie zawierać część poświęconą Śląskowi: „Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o zaangażowanie przy tworzeniu programu gospodarczego wszystkich środowisk, którym leży na sercu rozwój naszego regionu. Jednocześnie zapewniam o gotowości do współpracy samorządu województwa śląskiego. Jesteśmy zainteresowani kooperacją i połączeniem wysiłków dla dobra naszego regionu. Wyrazem tego są regionalne projekty, które powstały z myślą o rewitalizacji i rozwoju województwa śląskiego.”

Marszałek Saługa przesłał do wicepremiera Morawieckiego wykaz tych projektów wraz z ich szczegółowym opisem. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego pracują w zespołach roboczych zaangażowanych w przygotowanie programu.

6 grudnia 2015 roku samorząd województwa śląskiego przypomniał o najważniejszych problemach regionu. Marszałek Saługa zaprezentował wtedy „Dekalog współpracy dla regionu”, w którym wskazał na następujące wyzwania: restrukturyzację górnictwa, ustanowienie metropolii śląskiej, budowę kluczowej infrastruktury, sprawiedliwy podział pieniędzy na zdrowie, integrację wewnętrzną województwa, proporcjonalne finansowanie nauki, współfinansowanie instytucji kultury, likwidację bomb ekologicznych, rewitalizację obszarów zdegradowanych i przeciwdziałanie depopulacji.