Szukaj w serwisie

Logo Gospodarka Śląska

Reklama

Absolutorium dla Zarządu Województwa

30-06-16 11:06:06:43, Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego
Sejmik Województwa Śląskiego udzielił Zarządowi absolutorium za wykonanie budżetu na rok 2015.
 
W minionym roku wydatki wyniosły ok. 1,79 mld zł, a dochody ok. 1,76 mld zł
 
Najwięcej pieniędzy wydano na transport i łączność (ok. 939 mln zł), oświatę (104 mln zł), kulturę (164 mln zł), ochronę zdrowia (55 mln zł) oraz rolnictwo (52 mln zł).
 
W ramach wydatków „transportowych” na dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Przewozy Regionalne otrzymały ok. 34 mln zł, a Koleje Śląskie ok. 140 mln zł.
 
W ubiegłym roku do województwa trafiły trzy pociągi nabyte w ramach tzw. Południowej Grupy Zakupowej. Ich koszt to ok. 44 mln zł. Na utrzymanie, remonty i inwestycje na drogach wojewódzkich przeznaczono ok. 193 mln zł.
 
W ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł ok. 28,4 mln zł. Był on mniejszy o 102,5 mln zł od deficytu z 2014. Wynik budżetu to ok. 143 mln wolnych środków wynikających z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych. Po pokryciu deficytu pozostało 114,6 mln zł wolnych środków, które w tegorocznym budżecie zostały prawie w całości rozdzielone.
 
Całkowite zadłużenie Województwa na 31 grudnia 2015 to kwota ok. 691  mln zł, co . stanowi 39,2% jego dochodów ogółem.
 
W ubiegłym roku dochody województwa wyniosły ok. 1,76 mld zł. Na te składają się przede wszystkim wpływy z odpisu od podatku dochodowego osób prawnych (CIT) – ok. 431 mln zł oraz fizycznych (PIT) – ok. 167 mln zł.
 
Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z wykonania budżetu wraz z ze sprawozdaniem finansowym głosowało 28 radnych, 12 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.